Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Dátum účinnosti: 9/2017

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť ILONA, INC. („ILONA“, „my“, „náš“ alebo „nás“). Tieto Zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) sa vzťahujú na našu webovú stránku a všetky mobilné aplikácie, ktoré môžeme ponúkať (naša „webová stránka“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako ILONA, INC. používa a chráni akékoľvek informácie, ktoré vy, naši vážení zákazníci, zverejníte pri používaní tejto webovej stránky. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a našimi Podmienkami používania. Ako je vysvetlené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ILONA nebude predávať ani zdieľať vaše osobné údaje so žiadnymi nepridruženými stranami. Upozorňujeme, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa riadia iba informáciami poskytovanými ILONA.com a komunikáciou zo strany ILONA.com. Neupravujú žiadne iné informácie alebo komunikácie, ktoré môžu odkazovať na ILONA, INC. Túto politiku môžeme z času na čas zmeniť aktualizáciou tejto stránky. Nezabudnite si prečítať nižšie uvedené pravidlá a občas sa vráťte, aby ste sa uistili, že rozumiete všetkým zmenám. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad alebo používania našich stránok alebo aplikácií, kontaktujte nás na adrese info(at)ilona(bodka)com.

  1. zabezpečenia

ILONA a jej poskytovatelia služieb sa zaviazali poskytovať štandardnú bezpečnosť serverov a informácií. Za prioritu považujeme ochranu vašich osobných údajov online aj offline. Napríklad na naše funkcie registrácie a objednávania používame Secure Sockets Layer (SSL) a na spracovanie platieb kreditnými kartami využívame službu Stripe, certifikovanú službu PCI. Očakávame tiež, že naši poskytovatelia služieb budú chrániť informácie rovnakým spôsobom. Žiadny prenos dát cez internet, mobilné siete, bezdrôtový prenos alebo elektronické ukladanie informácií nie je možné zaručiť na 100 %. Upozorňujeme, že nemôžeme zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odošlete.

  1. Tvoja informácia

Nezhromažďujeme o vás osobné údaje, s výnimkou prípadov, keď nám ich poskytnete.

Môžeme požiadať a vy sa môžete rozhodnúť poskytnúť nám určité osobné údaje, ako je vaše meno a priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne a faxové čísla, e-mailová adresa alebo iné podobné informácie. Zadaním takýchto osobne identifikovateľných informácií na tejto webovej stránke dávate súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ak si želáte, aby sme od vás nezhromažďovali žiadne osobné údaje, neposkytujte nám žiadne takéto informácie.

Ak chcete uskutočniť nákup na našej webovej stránke, budete musieť poskytnúť informácie o platbe vrátane informácií o kreditnej alebo debetnej karte. Zhromažďovanie a spracovanie platobných informácií na našej webovej stránke je webová stránka na spracovanie platieb v súlade s PCI. Spoločnosť ILONA nikdy nemá prístup k informáciám o vašej debetnej alebo kreditnej karte a nekontroluje ich zhromažďovanie a používanie, hoci poznáme sumu, ktorú vám účtujeme. 

Na našej webovej stránke môžete uverejňovať verejné príspevky, ako sú recenzie produktov, komentáre alebo iný obsah. Akýkoľvek obsah, ktorý sa rozhodnete zverejniť na našej webovej stránke, vrátane osobne identifikovateľných informácií, bude verejne dostupný na prezeranie a potenciálne použitie inými osobami. Obsah, ktorý uverejníte, môžeme použiť na akýkoľvek účel (účely), ktorý považujeme za vhodný, vrátane reklamy, marketingu, publicity a propagačných aktivít, a môžeme sa rozhodnúť, či vám takýto obsah pri použití pripíšeme. Okrem toho sa môžeme rozhodnúť vymazať akýkoľvek takýto príspevok, ak bude považovaný za nevhodný bez vášho súhlasu.

Môžeme zhromažďovať, uchovávať alebo zhromažďovať určité neosobne identifikovateľné informácie týkajúce sa vášho používania tejto webovej stránky, ako napríklad informácie o tom, ktoré z našich stránok sú najobľúbenejšie. Tieto informácie môžu zahŕňať vašu IP adresu (alebo iný jedinečný identifikátor zariadenia vrátane identifikátora, ktorý vám môžeme priradiť); určité podrobnosti o vašom prehliadači, operačnom systéme a hardvéri; vaša poloha, ak je k dispozícii; adresa URL, ktorá vás odkázala na našu stránku; vaše aktivity na našej stránke vrátane vašich preferencií; a ďalšie protokolovacie informácie, ako je dátum a čas vašej návštevy. Na automatické zhromažďovanie informácií môžeme použiť rôzne technológie sledovania, ako sú súbory cookie, webové majáky, vložené skripty, GPS, iBeacony a ETag (alebo „značky entít“). Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita prenáša na pevný disk jednotlivca na účely uchovávania záznamov. Váš prehliadač alebo iný softvér (vrátane Adobe Flash) vám môže umožniť odmietnuť alebo odstrániť súbory cookie, ale ak tak urobíte, niektoré funkcie našich stránok nemusia fungovať správne a nabudúce si možno nebudeme môcť zapamätať vaše preferencie. navštíviš. Na zhromažďovanie a ukladanie informácií o používaní stránok používame aj protokoly webového servera. Keď používate našu webovú stránku z mobilného zariadenia, ako je smartfón, môžeme z vášho zariadenia zhromažďovať aj ďalšie informácie vrátane vašej polohy, identifikátora zariadenia a informácií o vašej mobilnej sieti.

Môžeme používať analytické služby tretích strán, ktoré môžu sledovať podrobnosti o vašich online aktivitách v priebehu času a na rôznych stránkach. Tieto služby nám pomáhajú zlepšovať našu stránku a produkty a služby, ktoré vám ponúkame. Tieto služby môžu nám a iným tiež umožniť poskytovať vám cielené reklamy alebo iný obsah, ktorý by vás mohol zaujímať na základe vašich online aktivít.

  1. Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, používame na spracovanie transakcií, ako sú vaše nákupy a vrátenia tovaru, a na poskytovanie informácií, ktoré by vás mohli zaujímať, ako sú e-mailové bulletiny, špeciálne ponuky alebo podrobnosti týkajúce sa nových produktov, služieb, alebo nadchádzajúce udalosti. Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame aj na spracovanie registrácie vášho účtu a na to, aby sme vám umožnili používať určité funkcie stránky a zúčastňovať sa online akcií. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť aj na prispôsobenie vašej skúsenosti na našej webovej lokalite, na poskytovanie zákazníckej podpory a na poskytovanie obsahu alebo reklám, ktoré by vás mohli zaujímať.

Vaše neosobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami. Môžeme napríklad zdieľať informácie s poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú pri našich obchodných operáciách. Môžeme tiež zdieľať informácie, ak to vyžaduje zákon alebo na splnenie akéhokoľvek platného zákona, nariadenia, predvolania, žiadosti vlády alebo iného právneho procesu. Môžeme zverejniť akékoľvek informácie, vrátane osobne identifikovateľných informácií, ktoré považujeme za nevyhnutné, podľa vlastného uváženia, aby sme vyhoveli akýmkoľvek platným zákonom, predpisom, právnym procesom alebo vládnej žiadosti. Môžeme si tiež vymieňať informácie, vrátane osobných údajov, s inými spoločnosťami a organizáciami na ochranu pred úverovými podvodmi a zníženie rizika. Vyhradzujeme si právo zdieľať informácie, ktoré zhromažďujeme, s našimi dcérskymi spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami a s akýmkoľvek následným vlastníkom v prípade zlúčenia, konsolidácie, predaja našich aktív alebo inej zmeny v našom podnikaní.

  1. stávky, súťaže a propagačné akcie

Na našej webovej stránke môžeme ponúkať stávky, súťaže a iné propagačné akcie a tieto aktivity môžu vyžadovať špecifickú registráciu. Účasťou na týchto aktivitách vyjadrujete súhlas s oficiálnymi pravidlami, ktorými sa riadia, a tieto pravidlá môžu vyžadovať, aby ste povolili zdieľanie informácií vrátane vašej fotografie, podobizne alebo iných podrobností s tretími stranami, ich zverejnenie alebo použitie na reklamné, marketingové alebo iné propagačné účely. Predtým, ako sa rozhodnete zúčastniť, by ste si mali prečítať oficiálne pravidlá týkajúce sa zhromažďovania a zdieľania informácií pre každú z týchto aktivít. Okrem toho, ak sa ktorákoľvek z týchto propagácií dostane do kontaktu s treťou stranou, je vašou zodpovednosťou preštudovať si pravidlá každej strany.

  1. Stránky a služby tretích strán

Naša webová lokalita vám môže umožniť používať váš účet z iných online služieb vrátane poskytovateľov sociálnych médií, ako sú Facebook, Twitter a Google+. Ak na našej webovej stránke používate účty z iných služieb, môžeme si vymieňať vaše informácie. Naša webová lokalita môže obsahovať aj funkcie od tretích strán, ktoré vám umožňujú interakciu s inými online službami vrátane sociálnych médií. Môžeme napríklad použiť tretie strany, aby sme vám umožnili posielať správy, tweety alebo uverejňovať príspevky na stránkach sociálnych médií, ako sú Facebook alebo Instagram. Ak používate tieto funkcie, môžeme o vás zdieľať informácie s týmito tretími stranami, ktoré môžu zhromažďovať ďalšie informácie. Mali by ste si prečítať zásady ochrany osobných údajov pre takéto tretie strany, aby ste pochopili, ako zhromažďujú a používajú informácie.

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán alebo iné online služby. Nie sme zodpovední za tieto ďalšie stránky a služby a môžu o vás zhromažďovať a používať informácie. Pred použitím ich stránok alebo služieb by ste si mali prečítať zásady ochrany osobných údajov pre takéto tretie strany, aby ste pochopili, ako zhromažďujú a používajú informácie.

Tretie strany môžu v súvislosti s našou webovou stránkou používať technológie sledovania, ktoré môžu zahŕňať zhromažďovanie informácií o vašich online aktivitách v priebehu času a na webových lokalitách tretích strán. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na tieto technológie tretích strán. Do Not Track je technológia, ktorá používateľom umožňuje odhlásiť sa zo sledovania webovými stránkami, ktoré nenavštevujú. V súčasnosti nemonitorujeme ani nepodnikáme žiadne kroky v súvislosti s Do Not Track technológie.

  1. Voľba / Opt-Out

Môžete sa odhlásiť z prijímania budúcich e-mailových správ od nás kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ v spodnej časti každého e-mailu, ktorý dostanete, alebo nám poslať e-mail na adresu info(zavináč)ilona(bodka)com.

  1. Prenos informácií do Spojených štátov amerických

Naša webová stránka je prevádzkovaná v Spojených štátoch amerických. Zákony na ochranu súkromia a údajov v Spojených štátoch sa líšia od zákonov iných krajín. Ak sa nachádzate mimo Spojených štátov, uvedomte si, že informácie, ktoré zhromažďujeme, budú prenesené a spracované, uložené a použité v Spojených štátoch, a že používaním našej webovej stránky súhlasíte s takýmito prenosmi a spracovaním.

  1. Ochrana súkromia detí

Naša webová stránka je určená pre širokú verejnosť a vedome nevyhľadávame ani nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov. V súlade so zákonom o ochrane súkromia detí na internete v prípade, že sa dozvieme, že sme od dieťaťa získali osobné údaje do 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov tieto informácie čo najrýchlejšie vymažeme.

Zmeny Ochrana osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť a oznámenie o takýchto zmenách zverejníme na našej webovej stránke. Vaše používanie našej webovej stránky po dátume účinnosti predstavuje váš súhlas s upravenými zmluvnými podmienkami. Vyhradzujeme si právo použiť zmenené podmienky na informácie, ktoré sme už zhromaždili, s výhradou akýchkoľvek právnych obmedzení.

  1. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, postupov alebo používania našej webovej stránky, kontaktujte nás na adrese info(at)ilona(bodka)com alebo pomocou našich kontaktných informácií uvedených nižšie:

Poštová adresa:

ILONA, INC.
3201 E 2nd Ave., Ste. 300
Denver, CO 80206 USA